Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου
Α) Ωρολόγιο πρόγραμμα
Το ωρολόγιο πρόγραμμα υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα (όχι φωτοτυπίες), φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου, σφραγίζονται και υπογράφονται από την/τον Προϊστάμενη/ο του Νηπιαγωγείου. 

α. Πρωινή λειτουργία
                                                                                                             
                                    Αρ.Πρωτ:
                                                                                      Ημερομ:8:00 – 8:15

8:00 − 9:00
Προσέλευση νηπίων

Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων
Προσευχή
9:00 – 9:30
Συζήτηση – Ημερήσιος Προγραμματισμός
δραστηριοτήτων
9:30 – 10:30
Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων
10:30 −11:15
Πρόγευμα – Διάλειμμα
11:15 −11:45
Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων
11:45 – 12:15
Συζήτηση,
Αξιολόγηση των ημερήσιων δραστηριοτήτων,
Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας,
Προετοιμασία για αποχώρηση
12:15 − 12:30
Αποχώρηση των νηπίων


                                     Ο Προϊστάμενος του Νηπιαγωγείου


β. Απογευματινή  λειτουργία
                                                                                                                   
                                            Αρ.Πρωτ:
                                                                                     Ημερομ:

14:00 – 14:15

14:00 − 15:00
Προσέλευση νηπίων

Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων
Προσευχή
15:00 – 15:30
Συζήτηση – Ημερήσιος Προγραμματισμός
δραστηριοτήτων
15:30 – 16:30
Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων
16:30 −16:45
 Διάλειμμα
16:45 −17:15
Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων
17:15 – 17:45
Συζήτηση, Αξιολόγηση των ημερήσιων δραστηριοτήτων,
Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας,
Προετοιμασία για αποχώρηση
17:45− 18:00
Αποχώρηση των νηπίων


                                     Ο Προϊστάμενος του Νηπιαγωγείουα. Λειτουργία Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
                                                                            
                                          Αρ.Πρωτ:
                                                                                         Ημερομ:

8:00 – 8:15

8:00 − 9:00
Προσέλευση νηπίων

Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές
δραστηριοτήτων
Προσευχή
9:00 – 9:30
Συζήτηση – Ημερήσιος Προγραμματισμός
δραστηριοτήτων
9:30 – 10:30
Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων
10:30 − 11:15
Πρόγευμα – Διάλειμμα
11:15 − 12:00
Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές
δραστηριοτήτων
Παιδαγωγικά Παιχνίδια
12:00 – 12:30
Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων
12:30 − 13:00
Διάλειμμα
13:00 − 13:45
Προετοιμασία γεύματος− Γεύμα
13:45 − 14:30
Χαλάρωση – Ύπνος
14:30 − 15:15
Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων
15:15 − 15:45
Συζήτηση,
Αξιολόγηση των ημερήσιων
δραστηριοτήτων,
Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας,
Προετοιμασία για αποχώρηση
15:45 −16:00
Αποχώρηση των νηπίων
Ο Προϊστάμενος του Νηπιαγωγείου• Διδακτικός χρόνος που καλύπτει η 1η νηπιαγωγός:
08.00 − 12.00
• Διδακτικός χρόνος που καλύπτει η 2η νηπιαγωγός:
11.45 − 15.45
• 11.45 – 12.00 συνεργασία των δύο νηπιαγωγώνβ. Λειτουργία Ολοήμερου Νηπιαγωγείου με Πρωινή
– Προαιρετική ζώνη
                                                                                  
                                                 Αρ.Πρωτ:
                                                                                  Ημερομ:

7:00 − 8:00
Πρωινή – Προαιρετική Ζώνη
8:00 – 8:15

8:00 − 9:00
Προσέλευση νηπίων

Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές
δραστηριοτήτων
Προσευχή
9:00 – 9:30
Συζήτηση, Ημερήσιος Προγραμματισμός
δραστηριοτήτων
9:30 – 10:30
Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων
10:30 − 11:15
Πρόγευμα – Διάλειμμα
11:15 − 12:00
Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές
δραστηριοτήτων
Παιδαγωγικά Παιχνίδια
12:00 – 12:30
Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων
12:30 − 13:00
Διάλειμμα
13:00 − 13:45
Προετοιμασία γεύματος− Γεύμα
13:45 − 14:30
Χαλάρωση – Ύπνος
14:30 − 15:15
Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων
15:15 − 15:45
Συζήτηση,
Αξιολόγηση των ημερήσιων δραστηριοτήτων,
Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας,
Προετοιμασία για αποχώρηση
15:45 − 16:00
Αποχώρηση των νηπίων

Ο Προϊστάμενος του Νηπιαγωγείου

Προσέλευση των νηπίων στην πρωινή ζώνη έως
τις 7.30
• Διδακτικός χρόνος που καλύπτει η 1η νηπιαγωγός:
07.00 − 11.30
• Διδακτικός χρόνος που καλύπτει η 2η νηπιαγωγός:
11.15 − 15.45
• 11.15 – 11.30, συνεργασία των δύο νηπιαγωγών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου